Advertentie

Praktijkboek kwaliteitsborging voor het bouwen

Risicomanagement concreet gemaakt! Mét praktische voorbeelden voor risicobeoordeling en -beheersing

De Wkb heeft als doel om de consument te geven waar deze recht op heeft, een ‘kwalitatief’ goed bouwwerk. Er vindt een accentverschuiving plaats en de focus voor het voldoen van een bouwwerk aan de bouwtechnische regels zal verschuiven van de papieren plantoets bij vergunningverlening, naar datgene wat is uitgevoerd: de zogenoemd ‘as-built’ situatie.
De toetsing aan de bouwtechnische regels zal in het vervolg uitgevoerd worden door een onafhankelijke kwaliteitsborger gedurende het gehele ontwerp-/bouwproces. Voor de toetsing aan de regels maakt de kwaliteitsborger verplicht gebruik van een instrument voor kwaliteitsborging. In het BW zijn daarnaast ook een aantal wijzigingen doorgevoerd om de positie van de opdrachtgever te verbeteren.

Het praktijkboek gaat niet uitgebreid in op alle verschillende onderdelen van de Wkb. Wel is de volledige wet op hoofdlijn beschreven en toegelicht in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 gaat in op de risicobeoordeling en het borgingsplan. Het kan door iedereen die bezig is met de beheersing van bouwtechnische risico’s worden gebruikt als hulpmiddel. In hoofdstuk 3 is ingegaan op de verschillende dossiers genoemd in de Wkb en de gegevens en bescheiden die hierbij vereist en/of noodzakelijk zijn.

In dit boek:

  • Hoe ziet het nieuwe stelsel eruit?
  • Risicobeoordeling en -beheersing
  • Hoe voer je een risicobeoordeling uit?
  • Het borgingsplan
  • Alle informatiebehoefte voor de dossiers op een rijtje
  • Inclusief praktische voorbeelden
Logo Bouwwetten