Bouwkraan en zonsondergang

De Wet kwaliteitsborging:

een nieuwe start voor de bouwsector

Het is bijna zover. In januari 2024 gaat de Omgevingswet van kracht, door sommigen de grootste stelselwijziging ooit genoemd. Een belangrijk onderdeel ervan is de Wet kwaliteitsborging (Wkb), waarmee een hogere bouwkwaliteit nagestreefd wordt. Ook de Wkb zal veel aanpassingen vereisen in het werkproces. Een ding is wel duidelijk, de impact op de bouwwereld zal groot zijn.    

Tot het laatste moment is er nog veel discussie over de inwerkingtreding van de Wkb. Er zijn zorgen over hoge kosten, een gebrek aan gekwalificeerde kwaliteitsborgers en onduidelijkheden over de spelregels bij handhaving. Niet voor niks werd dit najaar nog gekozen voor een knip waarbij alle verbouwingen vooralsnog een half jaar langer met de oude regels te maken hebben. Zo zullen alleen nieuwbouwprojecten vanaf het eerste moment onder de nieuwe wet gaan vallen. Toch is het belangrijk dat men zich goed voorbereid op de nieuwe wetgeving.

In dit online magazine van Bouwwetten lichten we een stukje van onze content over de Wet kwaliteitsborging uit. In het eerste artikel blikken we even terug op de totstandkoming van de wet en nemen we de belangrijkste wijzigingen door. Kwaliteitsborger Jacco van der Weel spreekt daarna uit ervaring over de belangrijkste onderdelen van het bouwproces om in de gaten te houden. Hajé van Egmond, betrokken bij de Wkb als beleidsmedewerk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, antwoordt de meest gestelde vragen over inwerkingtreding en gelijkwaardigheid. Advocaat Hugo Strang bespreekt de belangrijkste vraagstukken rondom aansprakelijkheid en Joost Vos van Nieman Raadgevende Ingenieurs zet in acht stappen het uitvoeren van een risicobeoordeling uiteen.

Verandering is nooit eenvoudig, zeker niet als zoveel nog onduidelijk is. Op bouwwetten.nl laten we elke dag zien wat de gevolgen van wet- en regelgeving zijn voor de praktijk. Interviews, analyses en reportages helpen je wegwijs te worden. Om fouten te vermijden en kansen te herkennen.

In ons uitgebreide archief kun je antwoord vinden op vele vragen. Dus begin je een nieuw project, wil je weten of je ontwerp aan de eisen voldoet? Of dreig je te worden vermalen in de administratieve mallemolen?

Check Bouwwetten.

Voor de zekerheid